Veřejné osvětlení

Naše činnost správy a údržby veřejného osvětlení zahrnuje tyto služby:
 • Pravidelný periodický servis veřejného osvětlení dle požadavku obce s možností měsíčního paušálu
 • Údržba a opravy veřejného osvětlení
 • Poruchová služba s okamžitým řešením poruchových stavů – dle smluvního vztahu
 • Realizace výstavby nových úseků veřejného osvětlení
 • Provádění generálních rekonstrukcí veřejného osvětlení obcí na klíč – kabelové i vzdušné vedení AES
 • Revize a odstraňování revizních závad, měření idol. stavů
 • Údržba rozvaděčů veřejného osvětlení včetně plnění řádu preventivních kontrol
 • Lokalizace poruch na kabelech s vysokou přesností, diagnostika stavu koroze a úbytku materiálu sloupu
 • Vytyčování tras kabelů pro stavební činnost v souběhu s vedením
 • Novinky v řešení úspor elektrické energie, nové technologie, nové světelné zdroje, LED veřejné osvětlení - pouliční osvětlení, předřadníky Lumtec Ecolum EC4 70W, atd
 • Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce svítidly Siteco, Schréder Zebra, Mach2
 • Vánoční osvětlení + vánoční výzdoba s napojením na veřejného osvětlení, návrhy, dodávky, realizace

Pasportizace veřejného osvětlení

Faktem, který můžeme potvrdit je, že v mnoha obcích je velkým nedostatkem dobré zmapování stavu veřejného osvětlení, evidence a číslování. Údržba a opravy jsou obvykle závislé na jediném elektrikáři, který zná místní síť veřejného osvětlení.

Co Vám pasport přinese

 • Zcela nový pohled na mapu veřejného osvětlení obce
 • Okamžitý přehled kolik a jakých stožárů, svítidel a rozvaděčů je v majetku obce - číslování
 • Zjištění stáří technického zařízení a jeho stav k odpovídajícím požadavkům bezpečnosti
 • Četnost oprav nesvítících svítidel
 • Kolik energie spotřebuje svítidlo a je-li možnost úspory - případně svítidlo regulovat
 • Celkové podklady o stavu veřejného osvětlení, ze kterých lze vycházet při žádosti o dotace
 • Snadná tvorba rozpočtu na příští rok

Nahlášení poruch

Tuto službu je možno využít k řešení poruchových stavů na veřejném osvětlení. Pro případ poruchy můžete použít kontaktní telefony nebo elektronický formulář.

Poruchová služba

veřejného osvětlení (non-stop)
– pouze na základě smluvní dohody s obcí nebo městem
Vyplňte elektronický formulář

foto elektromontáže foto elektromontáže
komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna