Formulář pro nahlášení poruch VO, SSZ a SO:

Jméno a příjmení (osoby která poruchu hlásí): *
Kontakt ( telefon nebo email ): *
Adresa nebo popis místa poruchy,
nejbližší číslo popisné ( co nejpřesněji): *
Popis závady, druh poruchy:*
Jiné sdělení:
* Takto označené položky je nutno vyplnit

Nahlášení poruch

Tuto službu je možno využít k řešení poruchových stavů na veřejném osvětlení. Pro případ poruchy můžete použít kontaktní telefony nebo elektronický formulář.

Poruchová služba

veřejného osvětlení (non-stop)
– pouze na základě smluvní dohody s obcí nebo městem
Vyplňte elektronický formulář

foto elektromontáže foto elektromontáže
komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna