Profil společnosti

Společnost RH elektro s.r.o., zahájila svou činnost 15.6.2007. Aktivity společnosti navazují na činnost firmy HRYCEK ROBERT - elektromontáže, přičemž došlo k podstatnému rozšíření předmětu činnosti a oblasti působnosti společnosti. Veškeré práce jsme dnes již schopni realizovat "na klíč" od projektové přípravy přes vytýčení inženýrských sítí a vlastní realizaci stavby po legislativní ukončení a předání do užívání.

Hlavním cílem společnosti je poskytování zákazníkům kvalitních a dostupných služeb v oblasti elektro.

Všechny práce provádí tým zkušených a zodpovědných pracovníků s příslušným oprávněním pro danou činnost. Pokud budete naší nabídkou osloveni a projevíte o naše služby zájem, jsme připraveni k oboustranné spolupráci a k realizaci díla k Vaší spokojenosti.

Technické vybavení

 • Ford Tranzit montážní plošina 14m
 • Avia MP13 montážní plošina 13m
 • Dodávkový automobil – Ford Tranzit
 • Terénní pohotovostní vůz Mitsubishi L200
 • Osobní automobily – 2x Renault Kangoo, Škoda Roomster
 • Odpovídající vybavení pracovním nářadím a technickými prostředky pro komplexní realizaci staveb v oblasti NN, a to jak venkovních vedení, tak vedení zemních kabelových.
 • Odpovídající vybavení pracovním nářadím pro práce PPN (pod napětím).
 • Motorové pily, centrály, napínáky, žebříky a další.
 • Pásové rypadlo 1,8t Sunward
 • Přívěsy různé nosnosti a rozměrů

Předmět podnikání společnosti

 • projektování elektrických zařízení,
 • projektová činnost ve výstavbě,
 • montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,
 • výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů,
 • výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
 • výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
 • provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování,
 • specializovaný maloobchod
 • velkoobchod

RH elektro s.r.o.

jsme partnerem těchto organizací a smluvně
zajišťujeme dodávky služeb v rozsahu naší činnosti:
 • ČEZ Distribuce a.s.
 • ČEZ Zákaznické služby s.r.o.
 • MěÚ Český Těšín
 • Emontas s.r.o.

Kvalifikační předpoklady

 • vyškolení pracovníků v oblastech PPN, kabelové soubory RAYCHEM, technologie AES,SAX
 • pravidelné proškolování pracovníků z vyhl. 50 §6,7,9
 • strojnické a jiná oprávnění
 • znalost prostředí, flexibilita a operativnost nasazení
 • likvidace odpadů

Naše společnost je pojištěna pro případné způsobení škody na majetku a zdraví cizích osob u pojišťovny Allianz do výše plnění 50 mil. Kč.


komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna