Elektromontáže

Realizujeme komplexní dodávky staveb na klíč
t.j. projektová příprava, realizace, legislativní ukončení:
 • dodávka a montáž vzdušných venkovních vedení NN vč. domovních přípojek
 • dodávka a montáž zemních kabelových vedení VN a NN vč. domovních přípojek
 • PPN práce, montážní a údržbové práce na el. zařízeních NN a VN
 • montáže a revize výrobních linek a technologických celků
 • dodávka a montáž elektroinstalací objektů a budov „na klíč „
 • realizace hromosvodů budov
 • výchozí a periodické revize objektů, el. strojů, zařízení a technologických celků
 • ořezy větví a stromů včetně uvolňování vedení při haváriích a kalamitách
 • výkopové práce

Naši významní odběratelé

 • ČEZ Distribuce a.s.
 • Emontas s.r.o.
 • MěÚ Český Těšín
 • Silesnet s.r.o.
 • Unipack Nebory
 • SungWoo Hitech
 • Jamteko s.r.o.
 • Zlínstav, a.s.
 • Hamrozi s.r.o.
 • Subterra a.s.
 • Beskydská stavební a.s.
 • Drobní zákazníci

foto elektromontáže foto elektromontáže foto elektromontáže
komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna