Obchodní kancelář ČEZ

Jsme smluvním partnerem pro
"ČEZ Zákaznické služby s.r.o."
Naši obchodní kancelář najdete na adrese:
Žižkova 139, 739 61 Třinec


komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna