Obchodní kancelář ČEZ

Dovolujeme si Vás informovat, že na našich kontaktních místech vyřizujeme požadavky spojené s fakturací pouze v omezeném rozsahu. Požadavky spojené s pohledávkami na kontaktních místech nevyřizujeme.

Tyto požadavky můžete řešit na Zákaznické lince 800 810 820, e-mailem: cez@cez.cz nebo na ČEZ ON-LINE.

Vaše požadavky zaslané mailem u kterých je nutné ověření totožnosti nebo podpis nejsme oprávnění vyřizovat. Tyto požadavky zasílejte na cez@cez.cz

Pro zákazníky skupiny ČEZ poskytujeme obchodní a smluvní služby – spojené s dodávkou elektřiny a plynu:

Převzetí a následné zpracování
požadavku zákazníka na

 • připojení nového odběrného místa k distribuční síti
 • uzavření nové smlouvy na mobilního operátora a dodávku elektřiny a plynu
 • přeložku zařízení distribuční soustavy
 • stanovisko k žádosti o připojení (ke stavebnímu povolení)
 • vyjádření k sítím (ke stavebnímu řízení)

Modifikaci stávající smlouvy
na dodávku elektřiny ve věci

 • změna příkonu na odběrném místě
 • změna hodnoty hlavního jističe na odběrném místě
 • změna sazby
 • změna jména nebo obchodní firmy zákazníka
 • ukončení smlouvy na dodávku elektřiny a plynu
 • úprava výše záloh
 • sloučení nebo změna charakteru odběru
komplexní dodávka staveb na "klíč".
projektová příprava, realizace, legislativní ukončení.
správa a údržba veřejného osvětlení,
pasportizace veřejného osvětlení,
nahlášení poruch
komplexní služby při realizaci FVE na klíč, fotovoltaické panely, fotovoltaická elektrárna